ખેડૂતો માટે ખુશખબર, લોન ચૂકવણીની મુદતમાં સરકારે આપી દીધી આટલી મોટી રાહત

ખેડૂતો માટે ખુશખબર, લોન ચૂકવણીની મુદતમાં સરકારે આપી દીધી આટલી મોટી રાહત

કોરોના વાયરસ (coronavirus) ને પગલે દેશમાં 21 દિવસનું લોકડાઉન કરાયું છે. જેમાં ખેડૂતોને પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. Coronavirus Lockdown ને પગલ...
Read More